Ασκήσεις νοητικής ενδυνάμωσης

Ενδυναμώνουμε και ενεργοποιούμε τους φιλοξενουμένους με δοκιμασίες υπό την μορφή παιχνιδιού καθημερινά με στόχο τη συντήρηση και ενδυνάμωση των νοητικών λειτουργιών των ασθενών.