ΝΕΑ

προβλήματα τρίτης ηλικίας

Τα πιο συχνά προβλήματα της τρίτης ηλικίας

Ο άνθρωπος περνώντας στην τρίτη ηλικία του βίου του έρχεται αντιμέτωπος με μια νέα πραγματικότητα. Καλείται να αντιμετωπίσει αλλαγές που φέρνει η φθορά του χρόνου και το απλό γήρας τόσο στο σώμα όσο και...