Ιατρική παρακολούθηση

Σημαντική & απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ασφάλεια όλων των φιλοξενουμένων αλλά και των ανθρώπων που εργάζονται σε εμάς. Έχουμε δημιουργήσει μια καθημερινή συνεργασία  με όλες τις ειδικότητες των ιατρών.

Οι γιατροί μας επισκέπτονται καθημερινά όλους τους περιθαλπόμενους σε τακτική βάση και εκτάκτως εάν παραστεί ανάγκη. Φροντίζουν για την τήρηση και ενημέρωση του ιατρικού φακέλου κάθε φιλοξενούμενου, πραγματοποιείται από την ιατρό της Μονάδας ηλεκτρονικά.

Εάν παραστεί ανάγκη για νοσηλεία, ο ιατρός παραπέμπει κατάλληλα σε νοσηλευτικό ίδρυμα, τον περιθαλπόμενο ασθενή, μετά από συνεννόηση με τους οικείους του.

Συνεργαζόμενα εργαστήρια της περιοχής παρέχουν δυνατότητα για εξετάσεις αίματος, ακτινογραφίες ή άλλες παρακλινικές εξετάσεις. Πολλές από αυτές τις εξετάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν στο χώρο μας, ενώ εάν απαιτηθεί μετακίνηση, συνεργαζόμενα ιδιωτικά ασθενοφόρα μεταφέρουν τον φιλοξενούμενό μας, με χαμηλό κόστος στα ανάλογα εργαστήρια.