Δημοφιλή παιχνίδια μνήμης για ηλικιωμένους

παιχνίδια μνήμης για ηλικιωμένους

Η ανθρώπινη μνήμη, χωρίζεται σε δύο τύπους, την μακρόχρονη-εργαζόμενη και την βραχύχρονη και περιλαμβάνει τέσσερα στάδια τα οποία είναι η προσοχή, η κωδικοποίηση, η αποθήκευση και η ανάκληση πληροφοριών. Η εργαζόμενη μνήμη είναι «υπεύθυνη» για την είσοδο νέων πληροφοριών (προσοχή), ενώ η μακρόχρονη για την αποθήκευσή τους. Η κωδικοποίηση και η ανάκληση επηρεάζονται και από τα δύο παραπάνω είδη μνήμης.

Σε ηλικιωμένα άτομα, τα οποία μπορεί να πάσχουν από κάποιο τύπο άνοιας ή να έχει αρχίσει η φθορά του μνημονικού τους, υπάρχουν ασκήσεις-παιχνίδια μνήμης για ηλικιωμένους τα οποία βοηθούν στη βελτίωση αυτής. Η βελτίωση και εξάσκηση γίνεται και στα δύο είδη μνήμης, τόσο με την είσοδο νέων πληροφοριών και την επανάληψη τους καθώς και με την προσπάθεια ανάκλησης αποθηκευμένων.

Παιχνίδια μνήμης για ηλικιωμένους

Κάποιες από τις ασκήσεις που φαίνεται να είναι ευκολότερες στην πραγματοποίηση, πιο ευχάριστες στους ηλικιωμένους και να συνοδεύονται με συναισθηματική τόνωση είναι οι παρακάτω.

Ασκήσεις «λεκτικής ροής»

Οι ασκήσεις αυτές περιλαμβάνουν ασκήσεις στις οποίες ζητείται να κατονομαστούν πχ αντικείμενα από ένα συγκεκριμένο γράμμα της αλφαβήτου και έπειτα να επαναληφθούν. Ή αντίστοιχα, να κατανομαστούν αντικείμενα τα οποία παρουσιάζονται σε εικόνες. Επιπλέον, βοηθητικά στην εξάσκηση μνήμης, είναι παιχνίδια στα οποία τα άτομα χρειάζεται να βρουν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ καταστάσεων, αντικειμένων ή και να βρουν τη γενική κατηγορία (σημασιολογική ομαδοποίηση) στην οποία ανήκουν λέξεις οι οποίες τους αναφέρονται.

Παιχνίδια συνειρμών

Αρκετά ευχάριστα παιχνίδια μνήμης για ηλικιωμένους, καθώς δεν υπάρχει τόσο έντονο άγχος απόδοσης, είναι και τα παιχνίδια συνειρμών. Στα παιχνίδια αυτά, μπορεί να ζητηθεί από τα άτομα να αναφέρουν ότι έρχεται στο νου τους ακούγοντας μία λέξη ή βλέποντας μία εικόνα. Συχνά αυτό γίνεται εξηγώντας πώς γίνεται στο νου τους αυτή η σύνδεση. Επιπρόσθετα, υπάρχουν παιχνίδια όπως τα παζλ ή παιχνίδια με εικόνες, τα οποία εξασκούν τη χωροταξική μνήμη, ζητώντας από τα άτομα να ενώσουν εικόνες ή να θυμηθούν που είδαν μία εικόνα κάποια λεπτά πριν.

Σε όλα τα παραπάνω είναι σημαντικό οι απαντήσεις, όπου είναι δυνατό, να συνοδεύονται με συζήτηση σχετική με αυτές, ώστε να γεννώνται νέες πληροφορίες και το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται να είναι απλό με ήρεμο τόνο. Έτσι γίνεται «ευκολότερη» η είσοδος νέων πληροφοριών αλλά και η ανάκληση παλαιών, καθώς αποφεύγεται η παρεμβολή άλλων ερεθισμάτων όπως φωνές και πολύπλοκο λεξιλόγιο.

Λίγο «έξω» από το κομμάτι παιχνιδιών αλλά εξίσου ευχάριστο και βοηθητικό είναι το κομμάτι χρήσης μουσικής. Φαίνεται ότι ακόμα και σε άτομα με πολύ μεγάλη έκπτωση στη μνήμη τους ή ακόμα και σε άτομα στα όρια της αφασίας, η μουσική γεννά μνήμες. Φυσικά, πέρα από τη συναισθηματική τόνωση που επιφέρει. Το αποτέλεσμα στα παιχνίδια μνήμης για ηλικιωμένους όπως αυτό, είναι να θυμούνται στίχους ή και να ανακαλούν εμπειρίες συνδεμένες με τη μουσική. Τέλος πολλές φορές η επικοινωνία με άτομα με φθίνον μνημονικό μπορεί να είναι πιο εμπλουτισμένη με λέξεις, ευκολότερη και πιο αυθόρμητη, όταν αυτή γίνεται ταυτόχρονα ή κοντά χρονικά με το άκουσμα μουσικής και το τραγούδι.

Στη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων ΠΑΝΟΡΑΜΑ, φροντίζουμε ώστε οι φιλοξενούμενοί μας να είναι πάντα σε εγρήγορση με διάφορες ασκήσεις μνήμης. Μέλημά μας, η καλύτερη εμπειρία τους και ο ποιοτικός χρόνος για ξεκούραση και ενδυνάμωση τόσο της μνήμης, όσο και της βελτίωσης της ψυχολογίας τους.

Προηγούμενο άρθροΓονείς και παιδιά. Επικοινωνία με τον ανοϊκό γονέα
Επόμενο άρθροΠοια τα στάδια της γεροντικής άνοιας